Trädgårdsdesign

Trädgårdsdesign

- var börjar man för att nå sin vision?

Med vår erfarenhet och kunskap kan vi hjälpa er med all form av trädgårdsdesign.

Idéskiss är en enkel form av ritning som innehåller trädgårdens struktur och former samt växter, häckar och träd. Idéskissen kan i efterhand kompletteras med en detaljerad växtlista. Pris beroende på omfattning.

 

Trädgårdsritning är en mer detaljerad ritning som utöver ovanstående även omfattar formpassning av olika material som exempelvis stenytor, spaljéer, staket med mera. Samt detaljerad lista med bilder på samtliga kompositioner av växter med svenska och vetenskapliga artnamn samt sorter, färger, blomningstid och sluthöjder. Pris beroende på omfattning.